Kancelaria windykacyjno detektywistyczna

ŚWIADCZYMY NAJWYŻSZY POZIOM

KIM JESTEŚMY ?
Jesteśmy firmą zajmującą się windykacją należności. Działamy na terenie całego kraju – obsługujemy firmy, a także osoby prywatne. Jako firma windykacyjna, zdecydowaliśmy się na współpracę z najlepszymi kancelariami prawnymi z całej Polski co gwarantuje skuteczność działania oraz bardzo szeroką ofertę.
DARMOWA KONSULTACJA
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą bądź chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.

WINDYKACJA

Windykacja to dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem
środków przewidzianych w przepisach prawnych

004-min

POLUBOWNA

003-min

SĄDOWA

001-min

KOMORNICZA I
POKOMORNICZA

002-min

KARNA

W kilku słowach o...

NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Firma powstała z myślą o zapewnieniu Klientom kompleksowej obsługi procesu windykacji od sprawdzenia kontrahenta przed podpisaniem umowy, poprzez monitoring wystawionych faktur,
aż do egzekucji włącznie, jeśli okaże się to konieczne.
Ponadto świadczymy również usługi o charakterze detektywistycznym. Cały proces obywa się z udziałem licencjonowanego detektywa. Dzięki temu zyskują Państwo profesjonalne i skuteczne narzędzie do zarządzania należnościami.
Działamy zgodnie z prawem polskim oraz zasadami etyki. Dla nas najważniejsze są interesy naszych Klientów. Stawiamy na wzajemny szacunek, wymianę poglądów, ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz profesjonalizm.

Detektywistyka gospodarcza

WYWIAD GOSPODARCZY W ZAKRESIE USTALEŃ

DANYCH OSOBOWYCH
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie i  potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej
(imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania).
USTALENIE NUMERU PESEL
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie i  potwierdzenie w urzędach administracji państwowej numeru PESEL osoby fizycznej.
PRAW MAJĄTKOWYCH
Zakres zlecenia obejmuje sprawdzenie i  ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w  spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.
MAJĄTKU RUCHOMEGO
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).
NIERUCHOMOŚCI
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot (własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność oraz użytkowanie wieczyste, w  przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych  KW).
ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI
Ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (m. in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji – w  przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).
WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH LUB DOCHODZENIE W TRYBIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ
Ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej.
USTALENIE CZŁONKÓW RODZINY I KREWNYCH
Ustalenie danych osobowych dzieci, rodzeństwa, rodziców dłużnika, potencjalnych spadkobierców.
USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU KORESPONDENCYJNEGO LUB ZAMIESZKANIA OSOBY
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego adresu zamieszkania wskazanej osoby lub jej adresu korespondencyjnego.
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH
Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z  rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.
BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ
Sprawdzenie czy informacja o wskazanym podmiocie jako dłużniku figuruje w Biurach Informacji Gospodarczej.
USTALENIE AKTUALNEGO NUMERU TELEFONU
Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego numeru telefonu wskazanej osoby.

Kompleksowa i profesionalna obsługa

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

DARMOWE KONSULTACJE

Zapraszamy na spotkanie

POŻYCZKA / KREDYT

Kłopoty finansowe mogą dosięgnąć każdego człowieka

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Pomagamy uzyskać płynność finansową

Dłużnik nie płaci, tracisz płynność finansową?

Napisz wiadomość

Jeżeli masz wątpliwości

SPRAWDŹ SWOJEGO KONTRAHENTA

Zanim podpiszesz umowę,
sprawdź swojego przyszłego kontrahenta,
aby uniknąć problemów z zapłatą !

Zobacz

Jesteś zainteresowany spotkaniem ?

ZOBACZ GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NASZE BIURO