Egzekwowanie należności

SKUTECZNA WINDYKACJA

Windykacja to dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem środków przewidzianych w przepisach prawnych.

Skuteczne egzekwowanie wierzytelności, zgodnie z procedurami, prawem i zasadami etyki, umożliwia zachowanie płynności finansowej osób fizycznych i przedsiębiorstw, starających się o odzyskanie swoich należności. Czasami zwrócenie się do firmy windykacyjnej jest najlepszym rozwiązaniem, by cel ten osiągnąć szybko i możliwie najmniejszym nakładem środków i czasu.

Trzeba jednak pamiętać, że windykacja to nie tylko odzyskiwanie długów. Zadłużenie powstaje już w momencie zawarcia umowy, wydania towaru, wystawienia faktury.

Nasza firma oferuje Państwu usługi, które wymagają często fachowej wiedzy i doświadczenia. Warto więc przemyśleć możliwość zwrócenia się do nas w celu zweryfikowania problemu i podjęcia skutecznych działań wobec dłużnika.

Monitoring jest jedną z usług windykacyjnych, która ma za zadanie regularne kontrolowanie płatności dłużnika. Pozwala to uniknąć opóźnień w terminowym spłacaniu należności oraz działa mobilizująco na zadłużonego. Dzięki usłudze monitoringu oszczędzamy pieniądze i cenny czas.
Działanie to ma przede wszystkim charakter prewencyjny.

Przy monitoringu wykorzystujemy:

  • Pieczęć windykacyjną, stosowaną szczególnie na wystawianych przez wierzyciela
    fakturach VAT,
  • Rozmowę telefoniczną lub e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności,
  • Monit telefoniczny, bądź wysłany drogą elektroniczną w przypadku opóźnienia w regulowaniu należności,
  • Warto pomyśleć o zabezpieczeniu swojej firmy usługą monitoringu, która, nie uderzając w dłużnika, jednocześnie dba o jakość spłacania zobowiązań wobec firmy.