Pomagamy wierzycielom

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Jednym z podstawowych celów sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa jest zapewnienie sobie płynności finansowej. Należności bez wątpienia należą do kategorii aktywów o dużej płynności. Jednakże nieregulowane przez odbiorców stają się aktywami nieefektywnymi, z zamrożonym kapitałem, z którego przedsiębiorstwo nie może korzystać.

Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest właśnie upłynnienie należności. Nasza firma zajmuje się skupowaniem długów – należności pozostających na etapie polubownym i w pełni udokumentowanych. Współpracując z nami, możecie Państwo liczyć na gwarantowany zastrzyk gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności.

Takie zadania sprzyjają: ograniczeniu tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności oraz po sprzedaniu wierzytelności automatycznie usuwane są z bilansu.

Jeśli chcielibyście Państwo zarządzać w powyższy sposób swoją płynnością finansową jedynie okazjonalnie, jesteśmy także zainteresowani transakcjami jednorazowymi, nie wymagamy z Państwa strony deklaracji długoterminowej współpracy.